Menu Ara Uzman kuaför salonu bulun


L'OREAL GRUBU GİZLİLİK BEYANI

 

 

L'Oreal'in en büyük amacı, örnek bir tüzel kişi olmaktır. Dünyanın daha güzel bir yer haline getirilmesine yardımcı olmaktır. Dürüstlük ve şeffaflığa büyük değer vermekte olup müşterilerimizle güven ve karşılıklı menfaate dayanan güçlü ve kalıcı ilişkiler kurmaya kendimizi adamış bulunmaktayız. Bu felsefe doğrultusunda, gizliliğinizin korunması bizim için önem arz ettiğinden, bu Gizlilik Beyanı vasıtasıyla kişisel verilerinizi toplama ve işleme yolumuz hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Medya'yı kullanmaya onay vermek yoluyla, (i) kişisel bilgilerinizin bizim tarafımızdan işbu Gizlilik Beyanında açıklandığı şekilde toplanmasına ve kullanılmasına ve (ii) kişisel bilgilerinizin ülke sınırları içinde ülkeniz dışındaki ülkelere, L'Oreal’in ülke içi ve ülke dışındaki iştiraklerine, şubelerine, temsilciliklerine, iş ortakları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılmasına muvafakat vermiş olursunuz.

 

 

İŞBU GİZLİLİK BEYANI NELER İÇİN GEÇERLİDİR?

 

İşbu Gizlilik Beyanı, L'Oreal Grubu'nun herhangi bir şirketine ait tüm web siteleri, uygulamalar, çevrimiçi oyunlar/çekilişler ve kişisel verilerin işlendiği tüm diğer çevrimiçi projeler için geçerlidir ("Medya"). Dolayısıyla, işbu Gizlilik Beyanı, muhtemelen bir bağlantı yoluyla yönlendirilen veya belirtilenler dahil olmak üzere üçüncü taraf web siteleri için geçerli değildir. Medya’nın işleyişi ile ilgili işlenen verileri bakımından veri sorumlusu VALTECH şirketidir.

 

Ülkenizin mevzuatının gerektirmesi halinde, işbu Gizlilik Beyanına başkaca yerel şartların eklenebileceğine dikkatinizi çeker, sizleri Medya'mızı incelemeye davet ederiz.       

 

 

SİZLERDEN HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ?


Sizin muvafakatiniz ile, sizler Medyamızı kullanırken, aşağıdaki bilgilerin tamamı veya bir kısmını toplayabilir ve işleyebiliriz: 

 • (i) form doldururken, (ii) çevrimiçi içerik yüklerken, (iii) çevrimiçi hizmetlere abone olurken (ör: uygulamalar ve sosyal ağ sayfaları) ya da (iv): bizimle yazışırken sunduğunuz veriler:
 • adı ve soyadı;

 • e-posta adresi;

 • cinsiyet;

 • telefon numarası;

 • posta adresi;

 • yaş/doğum tarihi;

 • ürünlerimiz hakkındaki görüşleriniz

 • bizimle iletişime geçerken sahip olabileceğiniz özel talepleriniz (esas olarak arşiv amaçlı)

 • paylaşmak istediğiniz fotoğraflar veya videolar gibi kişisel veriler olabilmektedir.  

 • Sizlerden, araştırma ve istatistiksel amaçlı olarak kullandığımız anketleri doldurmanızı rica edebiliriz. 

 

VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ? 


Verilerinizi esas olarak müşteri/muhtemel müşteri ilişkilerini yönetmek ve bilhassa, taleplerinize yanıt vermek veya size düzenli olarak ürünlerimiz, markalarımız, projelerimiz ve/veya Medyamız hakkında ilginizi uyandırabilecek haberler ve bilgi göndermek amacıyla kullanırız.

 

Ayrıca, bilgilerinizi Medyamızdaki dijital deneyiminizi iyileştirmek: Medyamıza ve içeriklerine olan ilginizi anlamak, çevrimiçi hesabınızı yönetmek, projelerimize katılımınızı onaylamak, ödemelerinizi işleme koymak, Medyamızın sizin için ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak, sizi olası hileli işlemlere karşı korumak amacıyla da kullanmaktayız. 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE NASIL ERİŞEBİLİRSİNİZ?

 

Bizimle posta veya e-posta ya da telefon yoluyla, sizinle ilgili hangi verilere sahip olduğumuzu öğrenmek, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, veri işleme amaçları ve verilerin bu amaçlarla kullanıp kullanılmadığına ilişkin bilgi talep etmek için her an iletişim kurabilirsiniz (lütfen kullandığınız Medya'nın kullanım şartlarında belirtilen irtibat bilgilerine başvurunuz)

Verilerde herhangi bir hata tespit eder ya da eksik ya da yanlış olduğunu görürseniz, bizden bunları düzeltmemizi veya tamamlamamızı talep edebilirsiniz. 

Aynı zamanda, verilerinizin pazarlama amaçlı olarak kullanılmasına veya verilerinizin bu amaçla üçüncü taraflarla paylaşılmasına ya da otomatik sistemler yoluyla analiz edilmesi halinde, bu analizden sizin aleyhinize bir sonuç çıkması durumunda buna itiraz da edebilirsiniz

 

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bizden sizinle ilgili sahip olduğumuz tüm verileri silmemizi veya yok etmemizi talep etmeniz de mümkündür. Hatalı verilerin düzeltilmesi ya da kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi durumunda, bu durumun verilerinizi işbu Gizlilik Beyanı’nda belirttiğimiz şartlar çerçevesinde aktardığımız üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz.

 

Bununla birlikte, mevzuatın izin verdiği ölçüde, lütfen verilerinizi arşivleme amaçlı olarak (özellikle de yasalar gerektiriyorsa) kayıt altına alabileceğimizi unutmayın.

 

Son olarak, kişisel verilerinizin ülkeniz mevzuatına aykırı olarak işlendiğini düşünüyorsanız, bundan dolayı uğradığınız zararların tazminini talep etme hakkınız mevcut olacaktır

 

İlgili kişinin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:

 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

h Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIYOR MUYUZ?

Bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve sadece kendilerine verilen görevin yerine getirilmesi için mutlaka gerekmesi halinde L'Oreal Grubu'ndan kişiler veya hizmet sağlayıcılarımız (örneğin bizim adımıza çevrimiçi projeleri yöneten web temsilcilerimiz) ve/veya iş ortaklarımız da dahil olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Bu kişiler bize sunmuş olduğunuz iletişim bilgilerinden sizinle doğrudan temas kurabilir.

 

Lütfen hizmet sağlayıcılarımızın verilerinizi sadece kendilerinden yerine getirmelerini isteğimizi hizmetleri gerçekleştirmek için kullanmalarını mutlaka talep ettiğimizi dikkate alınız. Ayrıca, bu iş ortaklarından daima, geçerli gizlilik yasalarına uygun hareket etmelerini ve verilerinizin gizliliğine büyük önem vermelerini de istemekteyiz.

 

VERİLERİNİZİ NEREDE SAKLIYORUZ?


Bilgileriniz ya veri tabanlarımızda ya da hizmet sağlayıcılarımızın yurt içinde veya yurt dışında yer alan veri tabanlarında saklanabilecektir.

 

Bazı durumlarda ve esas olarak teknik sebeplerle, bu veri tabanları, verilerinizi girmiş olduğunuz ülkeden farklı bir ülkede bulunan sunucularda saklanabilir (Avrupa Birliği dışındaki ülkeler dahil).

 

 

VERİLERİNİZ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE Mİ MUHAFAZA EDİLİR?

 

Verilerinizi her zaman için mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli ve sadece verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığımız amaca erişmek için gereken süre boyunca muhafaza ederiz. Bu açıdan, verilerinizin herhangi bir şekilde tahrif edilmesi, kaybolması ya da verilerinize yetkisiz erişilmesini engellemek üzere uygun güvenlik, teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alıyoruz.

 

E-ticaret Medyamızda, ödeme bilgilerinizi endüstrinin standart yöntemleriyle işliyoruz (PCI DSS gibi). 

 

 

İşbu Gizlilik Beyanını bazen değiştirebileceğimizi unutmayınız. Bu durumda, değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır.